Linki

 

Zorganizowani mają lepiej

 

W OBRONIE TWOICH PRAW

 

 

 

Informacje dla nauczycieli i pracowników oświaty:

http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

http://www.solidarnosc.org.pl/soiw.mazowsze/

 

Informacje związkowe

http://www.solidarnosc.org.pl/

http://www.solidarnosc.org.pl/mazowsze/

http://www.tygodniksolidarnosc.com/

 

 

ZAPRASZAMY NA STRONY INTERNETOWE

 

 

Przydatne linki:

Dziennik ustaw

Instytucje państwowe

Sejm
Senat
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Rzecznik Praw Obywatelskich

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Infrastruktury
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego, Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Ministerstwo Skarbu Państwa
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Zdrowia

Urzędy naczelne i centralne

Centrum Badania Opinii Społecznej
Główny Urząd Statystyczny
Komisja Nadzoru Finansowego
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Państwowa Inspekcja Pracy

Centralny Instytut Ochrony Pracy
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

Unia Europejska

Portal Unii Europejskiej
Parlament Europejski
Komisja Europejska
Eurostat
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Urzędy wojewódzkie

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki
Lubelski Urząd Wojewódzki
Lubuski Urząd Wojewódzki
Łódzki Urząd Wojewódzki
Małopolski Urząd Wojewódzki
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Opolski Urząd Wojewódzki
Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Podlaski Urząd Wojewódzki
Pomorski Urząd Wojewódzki
Śląski Urząd Wojewódzki
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki