Błąd
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character
Wikszo nauczycieli pierwszych klas uwaa, e wprowadzenie do szk rzdowego podrcznika "Nasz elementarz" bdzie miaa fatalne skutki ? czytamy w "Rzeczpospolitej".Taki wniosek wynika z badania przeprowadzonego przez agencj badania rynku i opinii SW Research na zlecenie "Rzeczpospolitej" wrd nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
90 proc. respondentw chce, by o wyborze podrcznika decydowa nauczyciel. 80 proc. uwaa, e elementarz nie jest dostosowany do pracy z szeciolatkami, a 71 proc. twierdzi, e ograniczenie wyboru podrcznika przez nauczyciela bdzie miao negatywne skutki dla jakoci ksztacenia.
Nauczycieli najbardziej irytuje maa trwao podrcznika (74 proc. ankietowanych), zbyt mae zrnicowanie poziomu trudnoci w edukacji matematycznej (73 proc.), maa ilo zada rozwijajcych umiejtnoci rachunkowe (68 proc.), nieprzemylana kolejno wprowadzania liter (60 proc.), niewaciwe stopniowanie trudnoci tekstw do czytania (54 proc.).
68 proc. badanych ocenio "Nasz elementarz" le (21 proc. bardzo le, 47 proc. raczej le), 14 proc. - dobrze. Ocen bardzo dobr wystawia elementarzowi tylko 1 proc. badanych pedagogw.W badaniu wzio udzia ok. 1,7 tys. pedagogw z caej Polski.
Zwizek wielokrotnie krytykowa popiech towarzyszcy przygotowywaniom nowego podrcznika. "Solidarno" podkrelaa, e byy to dziaanie dorane, obliczone na efekt propagandowy i zminimalizowanie napi. Zdaniem Wojciecha Ksika, szefa owiatowej ?S? w Regionie Gdaskim wprowadzenie darmowego podrcznika byo elementem szerszej operacji, ktra miaa ?przykry? konflikt spoeczny wywoany przez rzd Donalda Tuska reform edukacji i posaniem do szk ju szeciolatkw.
- Cigle brak jest dugofalowego, ponadpartyjnego programu dla owiaty, ktry byby kontynuowany przez lata - mwi Piotr Duda, przewodniczcy KK - Co rzd to inne pomysy. Co roku nowe podrczniki. To jest brak jakich wsplnych dziaa ponadpartyjnych dla ludzi, dla rodzicw, ktrzy ksztac swoje dzieci.
"Solidarno" owiatowa od dawna domaga si naprawy sytemu nauczania w Polsce. "Owiata jest dobrem caego narodu i nie wolno jej traktowa jako wydatek budetowy, ale jako wan i niezbdn inwestycj w przyszo modego pokolenia. Nie moemy pozwoli, aby krtkowzroczne i nieprzemylane zmiany doprowadziy do dalszego obnienia jakoci ksztacenia pokole Polakw" - napisali zwizkowcy w petycji wrczonej ministrowi edukacji we wrzeniu ubiegego roku.
hd