Błąd
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character

Stopa bezrobocia wyniosa w styczniu 12 proc. W wikszoci duych miast bya jednak znacznie nisza od redniej. W Poznaniu wyniosa zaledwie 3,3 proc., we Wrocawiu ? 4,3 proc., w Warszawie ? 4,4 proc. Tymczasem eksperci twierdz, e w duych miastach wystpuje ukryte bezrobocie, informuje "Dziennik Gazeta Prawna".
Metoda wyliczania bezrobocia rodzi wtpliwoci. W statystykach uwzgldnia si tylko osoby, ktre s zameldowane na stae lub na pobyt czasowy. Tymczasem w duych aglomeracjach przebywa wiele osb, ktre sa zameldowane w swoich rodzinnych miejscowociach, w ktrych poredniak wlicza ich do lokalnej statystyki. Ze spisu powszechnegowynika, do pracy w Warszawie dojeda ponad 276 tys. osb. Do Katowic 122 tys.
Eksperci zwracaj rwnie uwag na obywateli, ktrzy cho nie maj zajcia, nie rejestruj si w urzdach, poniewa uwaaj, e w poredniakach s tylko najgorsze oferty z najniszym wynagrodzeniem. Poszukuj wic zatrudnienia samodzielnie czyli poza statystyk.
Na pocztku lutego Sztab Protestacyjny Trzech Central Zwizkowch przedstawi postulaty do negocjacji z rzdem. Znalaz si tam m.in. punkt o prowadzeniu skutecznej polityki pastwa ukierunkowanej na tworzenie stabilnych miejsc pracy, chronicych pracownikw przed ubstwem. - arty si skoczyy. Chcemy rozwiza systemowych, a nie pseudodialogu i rozwiza doranych - mwi Piotr Duda, szef "Solidarnoci". Liderzy NSZZ "Solidarno", OPZZ i Forum ZZ zdecydowali o podjciu akcji protestacyjno-strajkowych.
hd