Błąd
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character

Oferta dotyczca szkole Spoecznych Inspektorw Pracy.

Ze wzgldu na zmiany w kodeksie pracy wprowadzone w 2013 roku obejmujce swoim zakresem obszar zwizany z wydueniem okresu rozliczeniowego wpywajcego na wysoko wynagrodzenia oraz ze zmianami dotyczcymi realizacji uprawnie rodzicielskich, a take ze wzgldu na zmian dotyczc umw o prace zawieranych na czas okrelony i innych przepisw regulujcych relacje pracodawca- pracownicy zwracamy si ze szczeglna prob do osb penicych funkcje Spoecznego Inspektora Pracy, aby dziki udziaowi w szkoleniuzaktualizoway (ustawa o Spoecznych Inspektorach Pracy jednoznacznie nakazuje pokrycie kosztw przez pracodawc) wiedz oraz praktyk w szkoleniu ktrego propozycj zamieszczamy poniej:


>> 32 godzinne szkolenie, ktre realizowane jest w cigu 4 dni po 8 godzin zajciowych /45 min z przerwami kawowymi, godzinn przerw obiadow i kolacj przy wersji wyjazdowej, skadaj si :
>>
>> Cz prawna, prowadzona przez specjalist z zakresu prawa pracy a dotyczca nastpujcej problematyki
>> rda prawa pracy
>> Podstawy prawne dziaalnoci SIP.
>> SIP jako wybrany organ nadzorujcy i kontrujcy pracodawc.
>> Procedura wyboru SIP.
>> Niezbdne kompetencje SIP.
>> Struktura spoecznej inspekcji pracy.
>> Zakres dziaania SIP.
>> Uprawnienia zakadowego, oddziaowego, grupowego spoecznego inspektora pracy.
>> rodki prawne dziaania SIP.
>> Szczeglna ochrona stosunku pracy spoecznego inspektora pracy.
>> Cz zwizana z szeroko rozumianymi procedurami BHP prowadzona przez specjalist BHP oraz przez Inspektorw z Pastwowej Inspekcji Pracy
>> Komisje bezpieczestwa i higieny pracy
>> Techniczne bezpieczestwo pracy
>> Badanie okolicznoci i przyczyn wypadkw przy pracy, w drodze do pracy i z pracy
>> Prawidowa dokumentacja powypadkowa
>> Choroby zawodowe
>> wiadczenia z ubezpieczenia spoecznego
>> Szkolenie zakoczone jest testem sprawdzajcym poziom wiedzy a jego co najmniej 80% prawidowe rozwizanie upowania do otrzymania Certyfikatu potwierdzajcego przygotowanie do odpowiedzialnego penienia roli SIP-a.
>>


Szkolenie odbdzie si w terminie 22-25 marca 2015r w miejscowoci Zakopane.w OW ?Jaskka? (1199znetto)
> Na cen skadaj si:
>
> - Zakwaterowanie w hotelu, w centrum miejscowoci Zakopane.
>
> - 4 noclegi,
>
> - pene wyywienie,
>
> - przerwy kawowe.
>
> - materiay niezbdne do odbycia szkolenia/przydatne Spoecznemu Inspektorowi
> Pracy w codziennym penieniu funkcji.

POBIERZ KWESTIONARIUSZ

Wypenione kwestionariusze prosimy o odsyanie do biura O/Siedlce, ul.Kiliskiego 15 do dnia 15.03.2015 r. (tel/fax 25 633-90-80)