Błąd
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character

Terminowe umowy zostan ograniczone. To efekt dziaania Zwizku.

Terminowe umowy zostan ograniczone. To efekt dziaania Zwizku.

Maksymalny czas trwania umw terminowych nie bdzie mg przekroczy 36 miesicy, a okresy wypowiedzenia zostan zrwnane. Stay Komitet Rady Ministrw zaakceptowa zmiany w Kodeksie pracy przedstawione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej.
Czas obowizywania umw terminowych o prac, wczajc trzymiesiczny okres prbny, bdzie wynosi maksymalnie 36 miesicy. Wedug obecnie obowizujcych przepisw, po dwch umowach terminowych trzecia musi by podpisana na czas nieograniczony. Luka w przepisach pozwalaa na przeciganie tego okresu w nieskoczono, np. gdy midzy drug a trzeci umow miaa miejsce miesiczna przerwa w zatrudnieniu.
W projekcie zmian zawarto take nowe zasady wypowiadania umw. Gdy sta pracy w danej firmie wynosi do szeciu miesicy, wwczas okres wypowiedzenia to dwa tygodnie. Gdy sta wynosi od p roku do trzech lat - okres wypowiedzenia to miesic, a kiedy sta przekracza trzy lata, okres wypowiedzenia bdzie wynosi trzy miesice.
W listopadzie 2014 r. prezydium KK pozytywnie ocenio cel proponowanych przez MPiPS zmian, jednak liderzy zwizkowi uwaaj, e czny okres terminowej umowy o prac z wliczonym czasem prbnym powinien by krtszy ni wynika z poporozycji ministerstwa i nie powinien przekracza 24 miesicy.
- To wszystko to nic innego jak efekt skargi NSZZ “Solidarno? zoonej do Komisji Europejskiej, ktra uznaa nasze zarzuty i nakazaa Polsce zmiany – z zadowoleniem komentuje decyzj komitetu Piotr Duda, przewodniczcy KK - Jeli nowe prawo wejdzie w ycie, bdzie to duy krok w naprawianiu polskiego rynku pracy, na ktrym w stosowaniu umw na czas okrelony jestemy europejskim liderem – dodaje.
Obecnie w Polsce a 27 proc. pracownikw zatrudnionych jest w ten sposb. To niemal dwa razy wicej ni rednia unijna, ktra wynosi 14,2 proc. Zwizek od lat domaga si ograniczenia wykorzystywania umw terminowych. We wrzeniu 2012 roku "Solidarno" zoya skarg na rzd polski do Komisji Europejskiej. Dotyczya ona dyrektywy 99/70/WE, ktra zobowizaa pastwa czonkowskie UE do wprowadzenia w ycie nowych przepisw. S one niezbdne m.in. do przeciwdziaania naduyciom wynikajcym ze stosowania nastpujcych po sobie umw o prac na czas okrelony oraz nawizywania nastpujcych po sobie stosunkw pracy na czas okrelony. W odpowiedzi na wniosek "Solidarnoci" KE zdecydowaa o wszczciu postpowania wobec Polski.
hd