Błąd
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character

"Nie ma solidarnoci bez mioci". 10. rocznica mierci JP II

"Nie ma wolnoci bez solidarnoci! Dzisiaj wypada powiedzie: nie ma solidarnoci bez mioci - wicej! - nie ma przyszoci czowieka i narodu.? Dzisiaj przypada 10. rocznica mierci Jana Pawa II, najwikszego autorytetu moralnego naszych czasw. 27 kwietnia minie te pierwsza rocznica jego kanonizacji.
Abp Karol Wojtya zosta wybrany 263 nastpc w. Piotra 16 padziernika 1978 r. Odby 104 pielgrzymki, w tym 9 do Polski. Jego pierwsza wizyta w Polsce w 1979 r. i pamitne sowa wypowiedziane na pl. Zwycistwa: "Niech zstpi Duch wity i i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi" uwiadomiy spoeczestwu wasn si.
Bez niego nie dokonaaby si przemiana Europy. Nie byoby "Solidarnoci". Nie runby mur berliski. Nie byoby "aksamitnej rewolucji".
Po powstaniu Zwizku Jan Pawe II nieustannie go wspiera. W listopadzie 1984 uzna misj polskiej "Solidarnoci" za doskonay przykad waciwego szacunku dla godnoci czowieka.W czasie ostatniej audiencji "Solidarnoci" 11 listopada 2003 r. Ojciec wity mwi: ?Wadza przechodzi z rk do rk, a robotnicy, rolnicy, nauczyciele, suba zdrowia i wszyscy inni pracownicy, bez wzgldu na to, kto sprawuje wadz w kraju, oczekuj pomocy w obronie ich susznych praw. Tu nie moe zabrakn »Solidarnoci«?.
Kiedy odchodzi, na placu w. Piotra w Rzymie przed bazylik watykask czuway tumy. Modzi ludzie powiewali transparentami z napisem "Santo subito" ( wity natychmiast).
Pontyfikat Jana Pawa II trwajcy 26 lat 5 miesicy i 17 dni by trzecim pod wzgldem dugoci okresu sprawowania przywdztwa w Kociele (po 37-letnim przywdztwie witego Piotra oraz prawie 32-letnim Piusa IX).
- Jego nauka jest naszym testamentem, punktem odniesienia naszej dziaalnoci na rzecz drugiego czowieka. Bez Niego nie byoby “Solidarnoci?, Polska nie byaby wolnym krajem - mwi Piotr Duda, szef Zwizku - Za Jego posug na naszych oczach dokona si prawdziwy cud. Nie ma sw, aby opisa ile Mu zawdziczamy i jak bardzo nam Go brakuje.
?Solidarno – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemi, to brzemi niesione razem, we wsplnocie. A wic nigdy: jeden przeciw drugiemu. I nigdy ?brzemi? dwigane przez czowieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie moe by walka silniejsza nad solidarno. Nie moe by program walki ponad programem solidarnoci. Inaczej – rosn zbyt cikie brzemiona. I rozkad tych brzemion narasta w sposb nieproporcjonalny?.
Od wczoraj w siedzibie "Solidarnoci" w Gdasku mona oglda portrety Jana Pawa II autorstwa Waldemara Cielaka. Powicenia wystawy oraz uroczystego odsonicia w przededniu 10. rocznicy mierci Ojca witego dokona abp Leszek Sawoj Gd razem z Piotrem Dud, przewodniczcym KK. Piszemy o tymTUTAJ.