Błąd
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character

Dusze wypowiedzenie po p roku pracy, maksymalny czas trwania umw terminowych nie duszy ni 33 miesice, na nie wicej ni trzech umowach. We wtorek rzd przyj projekt wprowadzajcy ograniczenia w zatrudnianiu na czas okrelony. Dokument ma przeciwdziaa naduywaniu takich umw.

Czas obowizywania umw terminowych o prac, wczajc trzymiesiczny okres prbny, bdzie wynosi maksymalnie 33 miesice. Wedug dotychczas obowizujcych przepisw, po dwch umowach terminowych trzecia musi by podpisana na czas nieograniczony. Luka w przepisach pozwalaa na przeciganie tego okresu w nieskoczono, np. gdy midzy drug a trzeci umow miaa miejsce miesiczna przerwa w zatrudnieniu.

– Pozytywnie oceniamy t nowelizacj, gdy pracodawcy omijaj system ograniczajcy moliwo zatrudniania na umowach na czas okrelony, w ktrym trzecia umowa przeksztaca si w bezterminow – komentuje w rozmowie z "Rzeczpospolit" prof. Marcin Zieleniecki, ekspert NSZZ ?Solidarno". – Pracodawcy stosowali wieloletnie umowy albo resetowali licznik miesiczn przerw pomidzy kolejnymi umowami, dziki czemu mogli stosowa takie zatrudnienie w nieskoczono. Teraz powinno si to zmieni. Jak zwykle jednak diabe tkwi w szczegach – dodaje.

Wedug nowych przepisw istnieje moliwo wyduenia zatrudnienia na umowach terminowych ponad zapisane 33 miesice, m.in. gdy jest to uzasadnione obiektywnymi potrzebami pracodawcy. Tak oglny zapis moe spowodowa, e po zmianach wyjtek stanie si regu i pracownicy nadal bd zatrudniani na wieloletnich umowach na czas okrelony.

- Analizujemy, czy dokument jest zgodny z prawem europejskim, jednak za wczenie jeszcze na jakiekolwiek kategoryczne stwierdzenia. - wyjania Zieleniecki - To na razie tylko projekt i jeszcze nie wiadomo, jakim zmianom ulegnie w Sejmie.
Obecnie w Polsce a 27 proc. pracownikw zatrudnionych jest w ten sposb. To niemal dwa razy wicej ni rednia unijna, ktra wynosi 14,2 proc. Zwizek od lat domaga si ograniczenia wykorzystywania umw terminowych. We wrzeniu 2012 roku "Solidarno" zoya skarg na rzd polski do Komisji Europejskiej. Dotyczya ona dyrektywy 99/70/WE, ktra zobowizaa pastwa czonkowskie UE do wprowadzenia w ycie nowych przepisw. S one niezbdne m.in. do przeciwdziaania naduyciom wynikajcym ze stosowania nastpujcych po sobie umw o prac na czas okrelony, oraz nawizywania nastpujcych po sobie stosunkw pracy na czas okrelony. W odpowiedzi na wniosek "Solidarnoci" KE zdecydowaa o wszczciu postpowania wobec Polski.
- To wszystko to nic innego jak efekt skargi NSZZ “Solidarno? zoonej do Komisji Europejskiej, ktra uznaa nasze zarzuty i nakazaa Polsce zmiany. – komentuje Piotr Duda, przewodniczcy KK. - Jeli nowe prawo wejdzie w ycie, bdzie to duy krok w naprawianiu polskiego rynku pracy, gdzie w stosowaniu umw na czas okrelony jestemy europejskim liderem – dodaje.