Błąd
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character

Obietnice ? i kamieni kupa

7 kwietnia biecego roku w wiatowym Dniu Zdrowia Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ ?Solidarno? przeprowadzi w Warszawie protest. Z rnych stron Polski przyjechali zwizkowcy: pracownicy suby zdrowia, Sanepidu i Pomocy Spoecznej. Byli te uczestnicy z innych bran oraz przedstawiciele emerytw i rencistw, na znak poparcia dla inicjatywy, ktra nie zawa si do obrony interesw pracownikw jednej brany, ale odnosi si wprost do problemu oglnospoecznego, jakim jest sytuacja polskiego pacjenta w le funkcjonujcym systemie. W protecie wzio udzia ok. 1500 osb.
Przesanie protestu w happeningowym stylu byo specyficzne. Zwizkowcy tym razem nie dopominali si realizacji adnych konkretnych postulatw. W smym roku rzdw PO-PSL oraz w pitym roku prezydentury Bronisawa Komorowskiego dokonano podsumowania ?osigni? sprawujcych wadz w zakresie polityki zdrowotnej i opieki spoecznej.
Ju na wstpie Maria Ochman w swym przemwieniu zapowiedziaa: ?Dzi chcemy powiedzie: sprawdzam i pokaza jak wyglda bilans zamknicia dla tego rzdu. Chcemy powiedzie: do oszukiwania ludzi, do oszukiwania pacjentw?.
Obnaano rzeczywisto nie tylko poprzez wykazanie wadliwoci funkcjonujcego systemu ochrony zdrowia, ale dokonano zderzenia obietnic skadanych przez Donalda Tuska i Ew Kopacz z efektami ich realnie prowadzonej polityki. Nic w tym dziwnego, skoro biecy rok jest rokiem wyborczym i zanim zaczniemy sucha kolejnych obietnic skadanych przez ubiegajcych si o reelekcj, powinnimy odpowiedzie sobie na pytanie: jak wywizali si z obietnic ktrymi karmili nas wczeniej.
Zwizkowcy w maskach Donalda Tuska i Ewy Kopacz zaprezentowali worki obietnic, a nastpnie zoyli je przed gwnym wejciem do Kancelarii Premiera jako swoiste memento. Wyldowa tam take ?Pakiet deontologiczny wadzy? – przestroga dla wszystkich, ktrzy rzdzc przestaj si liczy z tymi, w imieniu ktrych rzdy sprawuj. Nad ?darami? krlowa ?Biay szczyt - ? i kamieni kupa? – przypomnienie medialnej akcji Donalda Tuska i Ewy Kopacz, ktrzy w 2008 r. dokonali szumnej zapowiedzi reformy przeprowadzonej w cisej konsultacji z przedstawicielstwami rodowisk medycznych i ekspertw. Przez dwa miesice zwodzili wszystkich ?biaym szczytem?, a dziea dokonali poprzez siowe wprowadzenie regulacji ewidentnie sprzecznych z tym, co mwili eksperci, zwizkowcy suby zdrowia, samorzdy medyczne, czy organizacje pacjentw.
Wszyscy zebrani gono skandowali: ?Za Platformy obietnice wychodzimy na ulice?.