Błąd
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character

We wtorek, 29 wrzenia br. odbyo si spotkanie kierownictwa dwch nauczycielskich zwizkw zawodowych - Zwizku Nauczycielstwa Polskiego oraz Krajowej Sekcji Owiaty i Wychowania NSZZ ?Solidarno?.

Tematem spotkania bya wsplna manifestacja pracownikw owiaty 14 padziernika w Warszawie.

Spotkanie miao miejsce w warszawskiej siedzibie ZNP. Uczestniczyli w nim ze strony:

- owiatowej ?Solidarnoci? - Ryszard Proksa, przewodniczcy Krajowej Sekcji Owiaty i Wychowania NSZZ ?Solidarno?, Teresa Misiuk, zastpca przewodniczcego oraz Lech Ordon i Andrzej Piegutkowski, czonkowie Prezydium.

- ZNP - Sawomir Broniarz, prezes ZNP oraz wiceprezesi ZG ZNP Krzysztof Baszczyski i Grzegorz Gruchlik.

Podczas spotkania omwiono sprawy zwizane z organizacj i przebiegiem manifestacji.

Uczestnicy spotkania ustalili, e:

- wsplna manifestacja rozpocznie si w Dniu Edukacji Narodowej o godz. 13.00 przed Kancelari Prezesa Rady Ministrw;

- wezm w niej udzia nauczyciele i pracownicy owiaty z caej Polski;

- przedstawiciele manifestujcych zo w Kancelarii Premiera petycj ze wsplnymi postulatami adresowan do pani premier Ewy Kopacz;

- w ramach wsplnej akcji pojawi si jeden plakat informujcy o manifestacji;

- kady zwizek przygotuje swoje transparenty z hasami i bannery;

- wystpienia przedstawicieli nauczycielskich zwizkw zawodowych bd miay miejsce na wsplnej platformie ustawionej przed wejciem gwnym do Kancelarii Premiera;

- organizatorami manifestacji bd - od strony formalnej - dwa owiatowe zwizki zawodowe.

Podczas spotkania poruszono rwnie kwesti moliwoci zorganizowania wsplnego strajku pracownikw owiaty.

Wsplne postulaty:

- zwikszenie nakadw na edukacj,

- podwyki dla pracownikw owiaty,

- przeciwdziaanie prywatyzacji edukacji i zahamowanie procesu amania prawa przez niektre samorzdy prowadzce szkoy.

Ryszard Proksa /-/

Przewodniczcy Krajowej Sekcji Owiaty i Wychowania NSZZ ?Solidarno?

Sawomir Broniarz /-/

Prezes Zwizku Nauczycielstwa Polskiego