Błąd
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character

Piotr Duda zosta przewodniczcym Rady Dialogu Spoecznego

- Licz na rol Rady Dialogu Spoecznego w budowie lepszej Polski - powiedzia prezydent Andrzej Duda. Doda, e e podczas jego rozmw z mieszkacami Polski problem braku dialogu pojawia si bardzo czsto.

Podkreli, e ogromnie liczy na rol RDS w budowie lepszej Polski, w zapewnieniu krajowi zrwnowaonego rozwoju. - By byo poczucie solidaryzmu spoecznego, eby ono byo w obywatelach odbudowywane - zaznaczy. - Fundamentalne znaczenie w tym zakresie, dla tych zada ma dialog. Dialog rozumiany jako denie do porozumienia w sprawach wanych - powiedzia prezydent.

Dzikowa za "wany i znaczcy" gest wobec prezydenta i konstytucji - wprowadzenie do Rady Dialogu Spoecznego przedstawiciela gowy pastwa.

Rada zastpi funkcjonujc od 2001 roku Trjstronn Komisj do Spraw Spoeczno-Gospodarczych. W 59-osobowej Radzie bd te uczestniczy z gosem doradczym - poza przedstawicielem prezydenta, take przedstawiciele prezesa NBP i szefa GUS. Cztery organizacje pracodawcw - Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Zwizek Rzemiosa Polskiego i Business Centre Club - przedstawiy prezydentowi po szeciu swoich czonkw Rady, a trzy centrale zwizkowe - po omiu. Premier Ewa Kopacz wskazaa te osiem osb - szeciu ministrw i dwch wiceministrw.

W nowej Radzie - w odrnieniu od komisji trjstronnej - przewodniczcy bd co roku zmieniali si - na przemian bd to reprezentanci zwizkw, pracodawcw i rzdu. W komisji przewodniczcym by stale reprezentant rzdu. Teraz rada sama wybiera przewodniczcego ze swoich czonkw. Uzgodniono wczeniej, e przewodniczcym pierwszego skadu RDS bdzie przez rok jeden z liderw trzech central zwizkowych, ale nie wiadomo jeszcze ktry: Tadeusz Chwaka (FZZ), Piotr Duda (NSZZ "Solidarno"), czy Jan Guz (OPZZ).

rdo: onet.pl