Błąd
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character

Maleje szara strefa

W Polsce maleje szara strefa, informuje portal biznes.pl. Wedug danych GUS w 2014 roku "na czarno" pracowao w Polsce 711 tys. osb. W 2004 roku byo to 1,3 mln osb.
W 2004 r. liczba pracujcych w "szarej strefie" wynosia 1,3 mln osb, natomiast kolejne badanie GUS w 2009 r. wykazao, e liczba ta spada o ponad jedn trzeci. Wizao si to prawdopodobnie z wejciem Polski do Unii Europejskiej i strefy Schengen. W kolejnych badaniach zaobserwowano dalsze systematyczne zmniejszanie si skali zjawiska, ale w mniejszym temie.
W porwnaniu z 2010 r. liczba pracujcych w szarej strefie obniya si o 21 tys. i w 2014 r. wyniosa 711 tys. Udzia pracujcych nieformalnie w oglnej liczbie pracujcych pozosta w zasadzie na niezmienionym poziomie – 4,5 proc. w 2014 r. wobec 4,6 proc. w 2010 r. W 2014 r. – w porwnaniu z 2010 r. – nieznacznemu zwikszeniu uleg odsetek pracujcych na czarno, dla ktrych ostatnio wykonywana praca nierejestrowana bya prac gwn – 55,7 proc. (w 2010 r. – 54 proc.).
Wrd pracujcych w "szarej strefie" przewaali mczyni, mieszkacy wsi.
Jak wynika z badania, praca na czarno, cho wystpujca do powszechnie, ma charakter dorany, krtkotrway – ponad 89,5 proc. pracujcych w szarej strefie miao zatrudnienie tylko 1 raz w miesicu. W szarej strefie pracuj wszystkie generacje Polakw, od modziey po osoby w wieku emerytalnym. Najwikszy odsetek - 27 proc. stanowi osoby w wieku 45-59 lat.
Badania dotyczce zjawiska pracy w szarej strefie GUS prowadzi od 1995 r. Kolejne badania wykonano w latach 1998, 2004, 2009, 2010 i 2014.
red. hd