Błąd
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character

?Solidarno? pozytywnie zaopiniowaa prezydencki projekt ustawy przywracajcy poprzednie przepisy dot. wieku emerytalnego, jednoczenie postuluje o uwzgldnienie w nim dodatkowego uprawnienia wynikajcego ze stau pracy liczonego wg okresw opacania skadek na ubezpieczenie spoeczne.

W opinii Prezydium Komisji Krajowej czytamy: prezydencki projekt ustawy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom spoecznym przywracajc wiek emerytalny obowizujcy do dnia 31 grudnia 2012 roku, wynoszcy co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mczyzn. Pozytywnie oceniono rwnie powrt do gwarancji otrzymania najniszego wiadczenia emerytalnego, ktre uzalenione byoby od osignicia odpowiedniego wieku oraz okresw skadkowych i nieskadkowych.
Jednoczenie w swojej opinii Prezydium stwierdzio brak spoecznie oczekiwanego rozwizania dot. sytuacji osb legitymujcych si dugimi (35 lat dla kobiet i 40 lat dla mczyzn) okresami zatrudnienia, ktre utraciy zdolno do kontynuowania zatrudnienia, a nie osigny powszechnego wieku emerytalnego – 60 lat ycia dla kobiet i 65 lat ycia dla mczyzn.
- Prezydium KK NSZZ ?Solidarno? postuluje wprowadzenie dla takich osb dodatkowej moliwo skorzystania z prawa do emerytury uzalenionej od stau pracy, liczonego wedug okresw opacania skadek na ubezpieczenie spoeczne, bez koniecznoci spenienia innych warunkw – czytamy w opinii.
W dalszej czci podkrelono potrzeb poprawy sytuacji finansowej systemu emerytalnego, szczeglnie poprzez zwikszanie przychodw systemu. Chodzi tu m.in. coraz powszechniejsze zanianie skadek poprzez wiadczenie pracy w ramach tzw. samozatrudnienia oraz na podstawie umw cywilnoprawnych, upowszechnianie si tzw. elastycznych form zatrudnienia, zanianie przez pracodawcw oficjalnych wynagrodze czy zatrudnienie na czarno. Cho opinia wskazuje, e najefektywniejsze, tak dla wysokoci przyszych wiadcze jak i dla sytuacji finansowej systemu, nadal pozostaj dziaania zmierzajce do wzrostu realnych wynagrodze, gdy brak rwnowagi finansowej systemu jest w duej mierze efektem niskiego poziomu pac, w tym minimalnego i przecitnego wynagrodzenia.
?Solidarno? domaga si rwnie rozpoczcia prac nad zaoeniami Narodowej Strategii Demograficznej, dalszych zmian w systemie opacania skadek na ubezpieczenie spoeczne, ograniczenia i uszczelnienia KRUS-u, ograniczenia patologii w tzw. ?samozatrudnieniu? oraz stosowania ?umw mieciowych?, zmian w systemie promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stabilizacji zatrudnienia ludzi modych, systemu rozwiza prawnych i organizacyjnych pozwalajcych na kontynuowanie zatrudnienia w wieku okooemerytalnym i emerytalnym, wzrostu efektywnoci systemu publicznej opieki zdrowotnej i profilaktyki zdrowotnej.
Dodatkowo w opinii zwrcono uwag na zbyt krtki terminu wejcia w ycie projektowanych przepisw.
ml