Błąd
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character

Zmiany w Karcie Nauczyciela: Nauczyciele bez godzin karcianych, ale z rejestrem dyscyplinarek

W Ministerstwie Edukacji Narodowej powstanie centralny rejestr orzecze dyscyplinarnych dotyczcy nauczycieli. Bd w nim gromadzone dane o osobach prawomocnie ukaranych kar wydalenia z zawodu lub zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania do placwki owiatowej w okresie trzech lat.

Takie m.in. zmiany przewiduje ustawa z 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy ? Karta nauczyciela oraz niektrych innychustaw. Wczoraj senacka komisja zarekomendowaa przyjcie jej przez izb wysz bez poprawek.

Z kolei zgodnie z rozporzdzeniem do ustawy, ktre trafio ju do konsultacji spoecznych, prawo do uzyskania informacji z rejestru elektronicznego bd mieli dyrektorzy zatrudniajcy nauczycieli, a take osoby ubiegajce si o prac w placwce owiatowej. Upowanione do tego bd rwnie sdy i prokuratura, a take rzecznik prawdziecka i komisje dyscyplinarne. Z takiego uprawnienia bd te mogy skorzysta urzdy administracji publicznej, w ktrych zamierza si powierzy stanowisko nauczycieli. Do udzielania informacji z rejestru bdzie upowaniony pracownik resortu edukacji.

? Taka oglnopolska baza skazanych nauczycieli jest podanym rozwizaniem. Dziki niemu nie bdzie sytuacji, e nauczyciel z zakazem wykonywania zawodu bdzie mg si zatrudni w innym wojewdztwie ? mwi Elbieta Woszczyk, rzecznik dyscyplinarny dla nauczycieli w woj. mazowieckim.

W nowelizacji ustawy zosta okrelony te szczegowy tryb tworzenia komisji dyscyplinarnych, a take tryb ich dziaania. Zasad ma by, e karalno przewinienia dyscyplinarnego ma usta z upywem 5 lat od popenienia czynu przez nauczyciela.

W ustawie pojawi si rwnie zapis, e postpowanie dyscyplinarne moe by wszczte wobec wszystkich nauczycieli. Obecnie s w tym zakresie wyjtki ? nie podlegaj mu np. nauczyciele zatrudnieni w szkoach lub przedszkolach na mniej ni 1/2 etatu. Po zmianach zawiadczenie o niekaralnoci bd musieli obowizkowo dostarcza nie tylko pedagodzy zatrudnieni w publicznych placwkach, ale take ci z prywatnych. Nowelizacja zakada takewynagrodzenie dla czonkw komisji dyscyplinarnej (obecnie otrzymuj tylko delegacj za przyjazd na posiedzenie). Tego typuwynagrodzenia (szczegy zostan okrelone w rozporzdzeniu) bd wypacane dopiero od stycznia 2017 r. MEN szacuje, e na ten cel przeznaczy okoo 1,5 mln z rocznie.

Dodatkowo w nowelizacji znalaz si zapis o tym, e nauczyciel, ktry otrzymuje tytu profesora owiaty , odbiera 18 tys. z jednorazowej gratyfikacji. Na nagrody dla nauczycieli z tytuem profesora owiatyrzd przewidzia rezerw celow w kwocie 450 tys. z.

Ostatnia cz zmian w ustawie znosi dla nauczycieli obowizek realizacji tzw. godzin karcianych. Nie bd ju musieli rednio dwie godziny tygodniowo powica na obowizkowe dodatkowe zajcia z uczniami w szkole podstawowej i gimnazjalnej, a w ponadgimnazjalnych odpowiednio godzin. ? Dyrektorzy zamiast przeznaczy godziny karciane na prac z dziemi, atali nimi etaty chociaby na wietlicy. Nie byoby tego problemu, gdyby poprzedni ministrowie zdefiniowali, na co s one przeznaczane ? stwierdza Sawomir Broniarz, prezes Zwizku Nauczycielstwa Polskiego.

? Niestety sama likwidacja jest poowicznym rozwizaniem, boprzepis jest tak nieostry, e dyrektor szkoy poza 18 godzinami pensum moe zmusi nauczyciela do dodatkowych zaj nawet w wymiarze 22 godzin ? oburza si Broniarz.

Etap legislacyjny

Prace w Senacie


Cao: http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/936054,karta-nauczyciela-nauczyciele-bez-godzin-karcianych.html