Błąd
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character

Zmiany w prowadzeniu KPiR w 2016 roku

W kwietniu tego roku weszo w ycie rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 31 marca 2016 r., ktre znaczco zmienio regulacje w zakresie prowadzenia podatkowej ksigi przychodw i rozchodw. Wprowadzony zosta nowy wzr KPiR, w zwizku ze zmian przepisw o rozliczaniu kosztw dziaalnoci badawczo-rozwojowej. Zniesiony zosta te obowizek sporzdzania spisu z natury na dzie 1 stycznia oraz drukowania ksigi prowadzonej w formie elektronicznej. Jak obecnie wyglda ksiga przychodw i rozchodw?


Ksiga przychodw i rozchodw - nowy wzr

Jak wspomniano ju wyej, konieczno stworzenia nowego wzoruKPiR jest spowodowana dodaniem do niej nowej kolumny, w ktrej podatnik moe ujmowa koszty z dziaalnoci badawczo-rozwojowej.

KPiR zaoona przed 8 kwietnia 2016 roku

Przedsibiorcy, ktrzy rozpoczli prowadzenie ksigi przed wspomnian dat wejcia w ycie nowych przepisw, nie musz korzysta z nowego wzoru i mog nadal posugiwa si KPiR z 16 kolumnami. Minusem takiego rozwizania jest brak wydzielonego miejsca na koszty dziaalnoci badawczo-rozwojowej. Podatnik, ktry zdecyduje si na prowadzenie ksigi wedug starego wzoru, a ktry ponosi koszty na dziaalno badawczo-rozwojow, powinien:

?ewidencjonowa je wedug zasad przyjtych przez siebie przed dniem wejcia w ycie nowelizacji;

?wpisywa je w penej wysokoci, niezalenie od tego, jaka ich cz bdzie odliczona od podstawy opodatkowania;

?sumowa je po zakoczeniu roku podatkowego.

KPiR zaoona po 8 kwietnia 2016 roku wcznie

Kady, kto rozpocznie prowadzenie dziaalnoci po 8 kwietnia 2016 roku wcznie, ma obowizek prowadzi ksig przychodw i rozchodw wedug nowego wzoru. W kolumnie przeznaczonej do ujmowania kosztw dziaalnoci badawczo-rozwojowej, okrelanej przez art. 26eustawy o PIT, naley wskaza wszystkie koszty dziaalnoci badawczo-rozwojowej, niezalenie od tego, jaka ich cz bdzie odliczona od podstawy opodatkowania. Jeli konkretne wydatki nie s kosztami podatkowymi, powinno si je uj w osobnej kolumnie zgodnie z ich kwalifikacj.