oświata

Zmiany w Karcie Nauczyciela: Nauczyciele bez godzin karcianych, ale z rejestrem dyscyplinarek

W Ministerstwie Edukacji Narodowej powstanie centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych dotyczący nauczycieli. Będą w nim gromadzone dane o osobach prawomocnie ukaranych karą wydalenia z zawodu lub zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania do placówki oświatowej w okresie trzech lat.

Takie m.in. zmiany przewiduje ustawa z 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Wczoraj senacka komisja zarekomendowała przyjęcie jej przez izbę wyższą bez poprawek.

Z kolei zgodnie z rozporządzeniem do ustawy, które trafiło już do konsultacji społecznych, prawo do uzyskania informacji z rejestru elektronicznego będą mieli dyrektorzy zatrudniający nauczycieli, a także osoby ubiegające się o pracę w placówce oświatowej. Upoważnione do tego będą również sądy i prokuratura, a także rzecznik praw dziecka i komisje dyscyplinarne. Z takiego uprawnienia będą też mogły skorzystać urzędy administracji publicznej, w których zamierza się powierzyć stanowisko nauczycieli. Do udzielania informacji z rejestru będzie upoważniony pracownik resortu edukacji.

Więcej…

100 dni prac MEN: Obniżenie wieku szkolnego i zmiany w Karcie Nauczyciela 26.02.2016, 13:22

Cofnięcie reformy obniżającej wiek szkolny. To największa i najszybsza zmiana przeprowadzona w ciągu stu dni prac Ministerstwa Edukacji Narodowej. Minister Anna Zalewska powiedziała, że była to odpowiedź na potrzeby rodziców.

Reforma zakłada też obowiązek przedszkolny sześciolatka, ewentualnie jego prawo doedukacji szkolnej. Prawo do edukacji przedszkolnej mają dzieci cztero- i pięcioletnie, od września 2017 roku zyska je także trzylatek, MEN wzmocniło też rolę kuratora, które musi teraz zaopiniować zamiar samorządu likwidacji szkoły.

Więcej…

Zmiany w Karcie Nauczyciela od września 2016 r.

Likwidacja tzw. godzin karcianych, rozszerzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz wypłacanie jednorazowej gratyfikacji pieniężnej nauczycielom - to jedne z proponowanych rozwiązań w zmienianej Karcie Nauczyciela. Zmiany mają obowiązywać od 1 września 2016 r.

 

Więcej…

KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ze spotkania w MEN w sprawie nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela 21 stycznia 2016 r.

KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ze spotkania w MEN w sprawie nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela 21 stycznia 2016 r. 

​zdjecie-1.jpg

 

​Likwidacja „godzin karcianych”, zmiany w zakresie funkcjonowania komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli, zasady gratyfikacji finansowej dla nauczycieli
​otrzymujących tytuł honorowego profesora oświaty - to główne tematy spotkania minister edukacji Anny Zalewskiej z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty.

Więcej na stronie KSOiW:

http://www.solidarnosc.org.pl/edukacja/oswiata/


 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół. 

Więcej na stronie KSOiW:

http://www.solidarnosc.org.pl/edukacja/oswiata/index.php/pr/projekty-men/2512-projekt-rozporzdzenia-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-udzielania-dotacji-celowej-na-wyposaenie-szko.html

 

zdjecie-2.jpg
​

 

Komunikat ze spotkania Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z panią Anną Zalewską – Minister Edukacji Narodowej, 11.01.2016 r.]

Więcej na stronie KSOiW:

 

http://www.solidarnosc.org.pl/edukacja/oswiata/index.php/prezyduim-skoiw/2510-komunikat-ze-spotkania-prezydium-ksoiw-nszz-solidarno-z-pani-ann-zalewsk-minister-edukacji-narodowej-11012016-r.html

 

Zmiany PiS w szkołach: Nauczyciele stracą godziny karciane, ale dostaną czternastkę

Związek Gmin Wiejskich, a także inni samorządowcy, w ramach dyskusji na temat zmian w oświacie, chcą modyfikacji mechanizmu naliczania średnich płac dla nauczycieli. Tymczasem resort edukacji narodowej nie chce słyszeć o żadnych modyfikacjach, które mogłyby pogorszyć sytuację tej grupy zawodowej. Co więcej, przygotował projekt nowelizacji Karty nauczyciela, która ma zlikwidować od nowego roku szkolnego tzw. godziny karciane. Eksperci przekonują, że to krok w złym kierunku.

Więcej...