Błąd
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character

owiata

Zmiany w Karcie Nauczyciela: Nauczyciele bez godzin karcianych, ale z rejestrem dyscyplinarek

W Ministerstwie Edukacji Narodowej powstanie centralny rejestr orzecze dyscyplinarnych dotyczcy nauczycieli. Bd w nim gromadzone dane o osobach prawomocnie ukaranych kar wydalenia z zawodu lub zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania do placwki owiatowej w okresie trzech lat.

Takie m.in. zmiany przewiduje ustawa z 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy ? Karta nauczyciela oraz niektrych innychustaw. Wczoraj senacka komisja zarekomendowaa przyjcie jej przez izb wysz bez poprawek.

Z kolei zgodnie z rozporzdzeniem do ustawy, ktre trafio ju do konsultacji spoecznych, prawo do uzyskania informacji z rejestru elektronicznego bd mieli dyrektorzy zatrudniajcy nauczycieli, a take osoby ubiegajce si o prac w placwce owiatowej. Upowanione do tego bd rwnie sdy i prokuratura, a take rzecznik prawdziecka i komisje dyscyplinarne. Z takiego uprawnienia bd te mogy skorzysta urzdy administracji publicznej, w ktrych zamierza si powierzy stanowisko nauczycieli. Do udzielania informacji z rejestru bdzie upowaniony pracownik resortu edukacji.

Więcej…

Cofnicie reformy obniajcej wiek szkolny. To najwiksza i najszybsza zmiana przeprowadzona w cigu stu dni prac Ministerstwa Edukacji Narodowej. Minister Anna Zalewska powiedziaa, e bya to odpowied na potrzeby rodzicw.

Reforma zakada te obowizek przedszkolny szeciolatka, ewentualnie jego prawo doedukacji szkolnej. Prawo do edukacji przedszkolnej maj dzieci cztero- i picioletnie, od wrzenia 2017 roku zyska je take trzylatek, MEN wzmocnio te rol kuratora, ktre musi teraz zaopiniowa zamiar samorzdu likwidacji szkoy.

Więcej…

Likwidacja tzw. godzin karcianych, rozszerzenie odpowiedzialnoci dyscyplinarnej oraz wypacanie jednorazowej gratyfikacji pieninej nauczycielom - to jedne z proponowanych rozwiza w zmienianej Karcie Nauczyciela. Zmiany maj obowizywa od 1 wrzenia 2016 r.

Więcej…

KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Owiaty i Wychowania NSZZ ?Solidarno? ze spotkania w MEN w sprawie nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela 21 stycznia 2016 r.

zdjecie-1.jpg

​Likwidacja ?godzin karcianych?, zmiany w zakresie funkcjonowania komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli, zasady gratyfikacji finansowej dla nauczycieli
​otrzymujcych tytu honorowego profesora owiaty - to gwne tematy spotkania minister edukacji Anny Zalewskiej z przedstawicielami zwizkw zawodowych zrzeszajcych pracownikw owiaty.

Wicej na stronie KSOiW:

Zwizek Gmin Wiejskich, a take inni samorzdowcy, w ramach dyskusji na temat zmian w owiacie, chc modyfikacji mechanizmu naliczania rednich pac dla nauczycieli. Tymczasem resort edukacji narodowej nie chce sysze o adnych modyfikacjach, ktre mogyby pogorszy sytuacj tej grupy zawodowej. Co wicej, przygotowa projekt nowelizacji Karty nauczyciela, ktra ma zlikwidowa od nowego roku szkolnego tzw. godziny karciane. Eksperci przekonuj, e to krok w zym kierunku.

Wicej...